Tjänster

Låsentreprenader

Är ni ett byggföretag som söker anbud från en låsentreprenör? Vi levererar mekaniska lås, cylindrar, elslutbleck, motorlås, eltryckeslås, magnetlås och samtliga elektroniska cylindrar och hänglås hittar ni hos oss. Läs mer för ytterligare information!

Dörröppnare

Är ni en byggentreprenör som önskar anbud avseende lås, dörrar, dörrautomatik och beslag?

Varmt välkommen till vår hemsida! Vi arbetar nära flera av landets största byggföretag i Stockholm/Mälardalen, Uppsala Västra Götaland, Skåne, och övriga södra Sverige. Vi vill gärna ta oss an era projektförfrågningar och hjälpa er vinna projektet och producera konkurrenskraftiga anbud mot era beställare. Vårt team av säljare, produktspecialister och projektledare har mångårig erfarenhet av låsprojektering, låsmontage och mycket god kännedom kring produkter och regelverk. Vi garanterar professionellt och snabbt mottagande och högt engagemang.

Vi hjälper er gärna med ett anbud avseende entreprenader eller service avseende lås, dörrautomatik och beslag! Är ni en byggentreprenör som söker en certifierad, godkänd och pålitlig låsentreprenör att arbeta med kan vi hjälpa er med nedan tjänster:

(1) Dörrautomatik och dörrstängare

(2) Mekaniska lås

(3) Mekaniska cylindrar

(4) Elektroniska cylindrar

(5) Utrymningslösningar och utrymningsbeslagning

(6) Elsutbleck, eltryckeslås, motorlås och övrig elektrisk beslagning

(7) Stål- och trädörrar inkl. montage

(8) Upprättande av dörrkort och låsprojektering i BIMeye Door manager eller CAD

(9) Granskning av dörrkort och låsprojektering inför dörrbeställningar för att säkerställa att dörrarna blir korrekt skurna från dörrfabriken

(10) Tillfällig byggbeslagning och tillfälliga bygglarm

Få ett offertförslag

Är du en byggentreprenör och önskar få kontakt med oss? Klicka här och kontakta någon av våra trevliga säljare! 

En låsentreprenör som hjälper och guidar er!

Grunden i ett inbrottsskydd utgörs ofta av mekaniska låssystem. I elektromekaniska låssystem har mekaniken kompletterats med elektroniska funktioner. Ett låssystem som styrs helt elektroniskt är ett så kallat passersystem, som även kan integreras till ett larmsystem. Vid ett integrerat system kan manöverpanelen användas vid till- och frånkoppling av larm öppnas och låser nattlåset automatiskt.

Om en passage i ett integrerat system försöker göras med hjälp av exempelvis en vanlig nyckel där låsen styrs helt elektroniskt kan det räknas som att dörren färseras och signalerar då ett larm på att passagen inte gjorts på ett korrekt sätt.

Vilken typ av låssystem som passar bäst till just er anläggning eller verksamhet beror på vad det är för typ av dörr, frekvensen på in- och utflyttningar i fastigheten, hur ofta dörren används men även säkerhetskraven på verksamheten samt utrymningsvägar och brandskydd. Det är många parametrar som bestämmer vad för typ av system som är optimalt beroende på kraven som ställs.

Hög låssäkerhet kräver kvalitet i alla led. Som leverantör av lås kan ni lita på oss hela vägen – från projektering och framtagning av ert låssystem, till installation.

Få ett offertförslag