Dörrautomatik

Behöver ni tillgänglighetsanpassa entréer, uppgångar eller kontor? Eller kanske vill ni enbart underlätta med automatisk dörröppnare? Hör av er till oss för hjälp!

Dörröppnare

Vi verkar för att alla ska få komma in i alla fastigheter - alltid.

Dörrautomatik och dörröppnare

Att en fastighet eller byggnad är tillgänglig för alla besökare är A och O. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt att dessa krav uppfylls. Med dörrautomatik underlättar det för människor att ta sig in och ut ur byggnaden. Vi säljer flera högkvalitativa system som går att tillgänglighetsanpassa till er fastighet men även som går att integrera med andra företags allehanda system.

Vad är dörrautomatik?

Dörrar i en byggnad kan öppnas och stängas automatiskt genom att du styr det via olika rörelsesensorer eller genom ett passersystem. Att behöva öppna och stänga en dörr manuellt kan vara svårt vid stora leveranser när händerna är fulla, när man har en funktionsnedsättning, inte orkar öppna dörren på grund av muskelsvaghet eller när man av hygieniska skäl helst inte vill röra vid handtaget.
De olika sensorerna som får dörren att öppnas kan vara:

– Passersystem med bricka eller blipp
– Armbågskontakt
– Andra rörelsesensorer
– Knapp eller kodlösning.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med utbyggnad av er dörrautomatik. 

Så fungerar det

Med ett automatiskt styrsystem kan en dörr öppnas utan att du behöver röra den. En fördel är också att ett redan befintligt passersystem eller porttelefon kan integreras med en automatisk dörröppnare, och detta kan vi på Sectragon hjälpa dig med. Om du redan har ett system som inte inkluderar dörrautomatik kan vi installera det så de fungerar tillsammans. Installation av dörrautomatik kan ske både inomhus och utomhus. Det passar till både enkeldörrar och pardörrar.

Få ett offertförslag

Elektrisk dörröppnare

En elektrisk dörröppnare ger en ökad tillgänglighet för alla människor. I offentliga byggnader är detta extra viktigt då kunder, leveranser och funktionshindrade ska kunna ta sig in och ut. Sectragon säljer flera dörröppnare av elektriskt slag. Vår serviceinriktade och certifierade personal installerar och underhåller.

Våra elektriska dörröppnare går att integrera med andra säkerhetssystem, såsom larm, passersystem, kamerabevakning och porttelefoni. Vi installerar ofta elektrisk dörröppnare till BRF:er samt även till myndigheter, universitet, skolor, kontor och butiker. 

Service på olika dörröppnare

På Sectragon erbjuder vi service på nedanstående elektriska dörröppnare:

– Dorma dörrautomatik
– Geze dörrautomatik
– Dörröppnare Besam

Kontakta oss så kommer någon av våra skickliga servicetekniker ut och hjälper er. Elektrisk dörröppnare kan bli långsam, knappen fungerar inte som den ska eller sensorer saknas. Oavsett vad ni upplever för fel kan vi åtgärda det. 

Kontakta oss

Anpassa dina system

Har du andra system som du vill integrera eller bygga ut med en dörröppnare av elektriskt slag? Vi kan hjälpa dig med att bygga ut dörrautomatiken eller skala ned den, allt på dina villkor. Alla våra elektriska dörröppnare är designade och gjorda för att förbättra tillgängligheten för alla som behöver tillträde. De är även gjorda för att öka säkerhetsaspekten och få folk att känna sig trygga. 

Vi kan även underhålla tillbehör som knappar, kortläsare och annat för att tillgänglighetsanpassa mer än bara dörrautomatiken. lagstiftningen säger att alla, oavsett om du är funktionshindrad eller inte, ska kunna ta sig in i en byggnad och komma åt knappar och displayer med mera utan att diskrimineras eller få problem. 

Driftsäkra och moderna elektriska dörröppnare

Våra dörröppnare har modern inbyggd teknik och en hög driftsäkerhet. De är även tystgående så du slipper störande ljud när du går in och ut. Behöver du elektrisk dörröppnare vid entrédörren eller inomhus? Vi svarar på dina frågor och vägleder dig fram till den bästa lösningen.

Dörröppnare brf och dörrautomatik brf

Dörröppnare och dörrautomatik i brf är ofta väldigt uppskattat av medlemmarna då det medför bekvämlighetsskäl. Kanske har ni en tung entrédörr? Eller ett cykelrum ni önskar låta medlemmarna få dörren öppnad åt sig genom en automatisk dörröppnare? Dörröppnare brf har väldigt många olika användningsområden och vi projekterar och installerar väldigt mycket dörröppnare i brf. Dörröppnare brf kommer även med vissa lagkrav som måste följas. Vi hjälper er och guidar er till en bra, säker och regelmässigt korrekt lösning. 

Få ett offertförslag

Lämpliga platser för dörröppnare

Dörrautomatik lämpar sig bäst där många människor kommer och går. Detta är vanligt vid entrédörrar i allmänna byggnader, vid ingång till butiker, i fastigheternas ytterdörrar när en kod slås in eller vid olika passager. Företag och myndigheter använder sig ofta av denna typ av system, så även skolor, universitet, restauranger och varuhus där dörröppnare för handikappade är särskilt efterfrågade. 

Dörrautomatik brf

Är ni en bostadsrättsförening och önskar installera en dörrautomatik i er brf? Vi installerar mycket dörrautomatik till brf och det uppskattas dels ofta av medlemmarna samtidigt som det medför en tillgänglighetsanpassning för de med tillgänglighetsbehov. Dörrautomatik brf är en av de vanligaste projekten vi utför idag och vi hoppas att ni ska välja att köpa er dörrautomatik till er brf av oss. Varmt välkommen att kontakta oss kring dörrautomatik till brf!

Från bostadsanpassat till offentlig miljö

Vår erkända dörrautomatik går lika bra att anpassa till bostäder som till offentliga miljöer. Alla produkter uppfyller krav på driftsäkerhet och är tystgående så att besökare ska slippa störande ljud när de går in i eller lämnar byggnaden. Vissa av våra dörröppnare lämpar sig bättre för innerdörrar, medan andra är anpassade till ytterdörrar. 

Strikta krav är uppställda för fastigheters tillgänglighet. Långt ifrån alla fastigheter och lokaler är idag tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och behöver därför anpassas. Detta gäller även all säkerhetsteknik som är installerad i fastigheterna och detta glöms väldigt ofta bort i projekten. Vi arbetar proaktivt med tillgänglighetsanpassad säkerhetsteknik så att alla skall kunna använda våra sytem – alltid.

Alla personer ska få komma in i alla fastigheter utan hjälp av övriga personer. Det är ytterst integritetskränkande för personer med funktionsnedsättning att behöva vänta på att en annan person ska öppna dörren, lägga passerbrickan mot läsaren eller läsa vad som står i en porttelefon och detta vill vi i yttersta mån motverka genom att tillgänglighetsanpassa inte bara våra egna installationer utan även andra företags åt er.

I många fall vore det önskvärt att någon kunde öppna dörren för dig när du har händerna fulla, eller att dörren öppnade sig själv. Med hjälp av dörrautomatik öppnas och stängs dörren automatiskt. Styrning av dörrautomatik kan ske på olika sätt som med hjälp av en armbågskontakt, rörelsesensorer eller integrerat till ett passersystem. Vanliga användningsområden är dörrmiljöer med mycket persontrafik som exempelvis entrédörrar eller passager och kan installeras likväl inomhus som utomhus.

Genom integration med passersystem kan du enkelt bestämma individuellt hur länge dörren skall hållas öppen och erbjuder där med högre tillgänglighetsanpassning för människor med funktionsvariation, och äldre.

Få offertförslag för er BRF

Dörrautomatik brf Stockholm

Installera toppmoderna och automatiska dörröppnare till din brf i Stockholm. För att underlätta ingång och utgång i fastigheten i din brf kan du installera dörrautomatik. Med Sectragons lösningar går det smidigt att integrera din dörrautomatik i bostadsrättsföreningen med porttelefoner och andra säkerhetssystem. Du kan även välja att installera det inomhus eller utomhus, oavsett om det är enkel- eller pardörrar.

Allt fler brf:er installerar automatiska dörröppnare

Det sker allt fler installationer av dörrautomatik till bostadsrättsföreningar i Stockholm. En av anledningarna är att det rör sig många människor genom att folk flyttar oftare och olika typer av leveranser förekommer dagligen. Ytterdörrarna är inte sällan tunga eller svåröppnade vilket en automatisk dörröppnare löser åt er. En viktig tanke måste också ägnas åt funktionsnedsatta som av olika anledningar inte klarar av att öppna och stänga fastighetens ytterdörrar och förrådsdörrar på egen hand.

Gör din brf eller förening en tjänst – beställ automatisk dörröppnare till samtliga trapphus eller förråd för både enklare och säkrare tillträde.

Vi utför installation och service av dörrautomatik

Våra erfarna installatörer kommer till din brf och installerar och/eller integrerar din dörrautomatik med dina redan existerande säkerhetslösningar. Vi utför även service av din redan insatta dörröppnare. Installation av dörrautomatik till brf:er tillhör en av våra vanligaste uppdrag, vi har god erfarenhet av alla typer av fastigheter, dörrar och integrerade lösningar för att tillgänglighetsanpassa din bostadsrättsförenings lokaler och fastigheter.

Sectragon hjälper er mot en perfekt lösning

Har du frågor eller funderingar angående lösningar som gäller dörrautomatik för brf i Stockholm? Kontakta oss så guidar vi dig rätt och tipsar även om krav och regler angående detta eftersom dörrautomatik för brf kräver vissa tillstånd och vetskap innan installering.

Kontakta oss

Dörröppnare BRF

En automatisk dörröppnare för BRF är både bekvämt och praktiskt. I en fastighet ryms det många dörrar som öppnas och stängs, såsom entrédörr, dörr till förråd och cykelrum med mera. Önskar ni en dörröppnare för BRF är ni välkomna att kontakta oss på Sectragon som smidigt och tryggt installerar den åt er. 

Att installera dörröppnare för BRF tillhör ett av de vanligaste uppdragen vi har. Automatiska dörröppnare är smidigt ur många synvinklar:

– Det är mer hygieniskt så att folk slipper vidröra dörrarna
Det är bekvämt när man har mycket att bära
En smart lösning för rörelsehindrade medlemmar
Lämpligt vid leveranser till medlemmarna
Säkrare eftersom bara medlemmar kan öppna dörren

Styrningen som öppnar dörrarna kan vara olika från system till system. Ofta sker det med hjälp av sensorteknik, armbågskontakt eller genom att vi integrerar det med ett passersystem.

Lämpliga ställen för dörröppnare BRF

De bästa platserna att installera en dörröppnare för BRF är där dörrar öppnas frekvent. Entrédörrar är den vanligaste platsen men det finns även andra områden som gynnas av automatiska dörröppnare.

– Cykelförråd
– Källarförråd
Tvättstuga
Allmänna platser för medlemmar såsom bastustuga eller gemensamt gym

Kika på vilka områden just er BRF skulle behöva en dörröppnare på. Kontakta oss gärna för frågor.

Kontakta oss

Vi installerar de bästa dörröppnarna för BRF

Sectragons dörröppnare för BRF är kända för att hålla hög kvalitet, vara driftsäkra och tystgående så att folk ska slippa störas av olika skäl. Vi erbjuder olika typer av dörröppnare – vissa är bättre för entrédörrar medan andra lämpar sig bättre för dörrar inne i fastigheten.

Om ni behöver integrera era dörröppnare BRF med andra säkerhetssystem såsom övervakningskameror eller porttelefoner, kan våra kunniga och certifierade montörer hjälpa till. Vi tillgänglighetsanpassar och synkroniserar olika befintliga system med varandra för din BRF:s medlemmars yttersta säkerhet och göra tillvaron bekvämare och tryggare för alla parter.

Har ni en Geze dörröppnare, Besam dörröppnare eller Dorma dörröppnare idag och vill ha service?

Vi utför service på samtliga fabrikat. Har ni frågor kring er dörröppnare från Geze, dörröppnare från Besam eller dörröppnare från Dorma? Kontakta oss så bokar vi ut en servicetekniker som hjälper er med de fel som ni upplever. Vanliga problem på dörröppnare kan vara att drivmotorn går för långsamt, fördröjningen är för lång på knappen eller att det saknas sensorlister på dörren. 

Få ett offertförslag

Vi installerar er dörrautomatik

På Sectragon kan vi hjälpa dig som behöver installation av dörrautomatik och dörröppnare. Vi kan även hjälpa dig med att anpassa dina andra system som porttelefon, larm och passergång med automatiskt dörröppningssystem. Vi är ledande på dörrautomatik och levererar endast de bästa lösningarna för dig och ditt företag eller förening. Våra automatiska dörröppnare är framtagna för att förbättra bekvämligheten och säkerheten i en byggnad och välkomnar besökare lika väl som underlättar trafikflödet i dörrmiljön. Med Sectragon säkerställer du en smidigare dörröppning och en fungerande trafikintensitet – för alla!

Har ni entrédörrar utan dörrautomatik eller dörröppnare? Kortläsare eller porttelefoner som sitter för högt upp utan vinklade fästen? Vi kan isåfall med enkla medel hjälpa er att få era lokaler att uppfylla gällande krav och lagstiftning på tillgänglighet så att alla kan ta sig in i era lokaler utan att mötas av integritetskränkande moment.

När du kontaktar oss berättar vi mer och leder dig rätt i valet av automatiska dörröppnare. Ni får alltid svar samma dag och vår support finns alltid här för att ge dig råd!

Få ett offertförslag

alla tjänster