Inbrottslarm

Inbrottslarm för företag och skyddsvärda lokaler. Finns det krav på skyddsnivå från exempelvis ett försäkringsbolag? Vi hjälper dig med en godkänd anläggning!

Moderna inbrottslarm för alla företag, myndigheter, kommuner och fastigheter, oavsett storlek eller industri.

Inbrottslarm

Inbrott i företag eller på en myndighet kan orsaka stor skada, avsevärda förluster och även trauma på medarbetarna. Med ett inbrottslarm och säkerhetssystem blir arbetstillvaron tryggare och risken för anställda och företagets inventarier minskar. På Sectragon kan vi erbjuda smarta inbrottslarm i olika varianter. Har du krav från ditt försäkringsbolag ser vi också till att inbrottslarmen är godkända utifrån det perspektivet. Sectragon är av SBSC godkänd anläggarfirma av inbrottslarm i larmklass 2.

Försäkringskrav för inbrottslarm

Försäkringsbolaget du använder för ditt företag kan ha olika krav på säkerheten i dina lokaler för att du ska får ersättning om ett inbrott eller skadegörelse sker. Dessa krav kan innebära att en viss standard på larm måste användas, olika riktlinjer kan gälla för olika klasser på hela inbrottsskyddet. Vi hjälper dig välja rätt så att dessa krav uppfylls till 100 %. 

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med inbrottslarm.   

Larmklasser inbrottslarm

Man kan dela upp inbrottslarm i fyra klasser. Det är dessa klasser som försäkringsbolagen utgår från. Larmklassernas nummer vittnar om hur stora krav det har ställts, den första klassen har de lägsta kraven medan den fjärde klassen har de högsta kraven. Den vanligaste kategorin är nummer 1 eller 2. Definieringen sker enligt följande:

– Systemens projektering
– Hur systemen dimensioneras
– Hur systemen installeras
– Vem som utför och granskar anläggningarna

De tydliga kraven måste följas enligt dokumentation och våra tekniker har god kunskap inom samtliga klasser. 

Få ett offertförslag

Inbrottslarm – Så går processen till

Innan vi sätter igång med projektet att installera inbrottslarm i lokalerna, åker våra tekniker dit för att göra en grundlig undersökning och planera monteringen. En behörig projektingenjör är alltid involverad i hela förloppet så att leveransen går som smort. 

Enkel hantering av inbrottslarm

Vi kommer även att ha en dialog angående hur larmsystemet ska hanteras eftersom det kan råda delade meningar huruvida det ska skötas manuellt eller låta det vara automatiserat. Tänk på att det ofta är många personer som ska kunna larma på och av när dagen börjar eller vid sista passet och därför måste larmet vara så enkelt att hantera för så många behöriga som möjligt.

Andra faktorer att ta hänsyn till

Förutom det vanliga larmet som främst installeras vid ytterdörrarna eller entréer, kan även andra platser komma att behöva larmas. 

– Fönster
– Andra dörrar 
– Specifika lokaler

Vi bestämmer också tillsammans om ni önskar att larmet ska vara direkt kopplat till en larmcentral.

Kontakta oss

Larmcentral med dygnet runt-bevakning

Många företag, myndigheter, universitet och butiker tycker det känns extra tryggt om inbrottslarmet är kopplat till en larmcentral. Det innebär att dina lokaler har dygnet runt- bevakning och att väktare rycker ut om något egendomligt skulle ske, såsom att tjuvar och obehöriga försöker ta sig in eller vandalisera. Detta medför att du får ner antalet hotfulla situationer och att det snabbare går att få bukt med situationen om den ändå skulle inträffa.

En sådan koppling garanterar en större säkerhet och en snabbare åtgärd vid inbrott. Väktarutryckningar sker snabbt och ofta har då tjuven inte tid på sig att avsluta sin plan. Det brukar även avskräcka vederbörande inför framtida operationer, vilket minskar risken att tjuven återkommer.

Integrering av hela säkerhetssystem

Ett inbrottslarm är den huvudsakliga säkerhetsåtgärden som ett företag kan ha som trygghetsskapande verktyg, men många gånger brukar andra system vara ett stort plus i kanten. Vi anpassar våra inbrottslarm så att också andra system och åtgärder samspelar på bästa sätt.

– Kameraövervakning
– Passersystem
– Porttelefoni

Alla dessa kan tillsammans med larmet åstadkomma fantastiska saker och säkra arbetsplatsen eller lokalerna så mycket mer. Kameran hjälper till att identifiera inkräktaren, passersystemen försvårar inträdet och porttelefonin kan redan i tidigt skede, om vederbörande har setts utanför lokalerna eller till och med varit inne på företaget någon gång, underlätta för polis och åklagare när brottets ska lösas.

Få ett offertförslag

Ett bra säkerhetssystem märks inte

Vi förespråkar diskreta säkerhetssystem som inte märks så lätt men som trots allt är mycket effektiva. Detta gör att både de anställda och besökarna känner sig välkomna utan att känna sig alltför uttittade. Oavsett om du väljer att integrera larmet i ett komplett säkerhetssystem eller inte, garanterar vi effektivitet och skydd dygnet runt. 

Inbrottslarm skyddar även mot brand

En stor fördel med inbrottslarm är att de även kan tjuta vid eldsvådor. Om du har lokaler i ditt företag som är extra känsliga så behöver du ha ett larm som även kan kompletteras med andra säkerhetsaspekter. Det kan vara branddörrar och extra säkra passersystem så att endast behörig personal äger tillträde. Med smart brandindikering skyddar våra inbrottslarm både mot inbrott och brand.

Skräddarsydda larmlösningar med våra experter

Vi på Sectragon vill ge dig en så bra larmlösning som möjligt som passar just ditt företags eller din förenings behov. Våra säljare, projektledare och behöriga ingenjörer hjälper dig i valet och kvalet genom att gå igenom ditt försäkringsbolags krav på åtgärder och larmklasser och samtidigt ställa frågor som rör ditt företags och dina eventuella medarbetares behov. Du är varmt välkommen att diskutera säkerhet och inbrottslarm med oss!

Kontakta oss

Uppgradera larmlösningar

har du redan ett befintligt larmsystem som du känner att du vill uppgradera eller anpassa med ytterligare säkerhetsåtgärder? Även ett larm som inte kommer från oss från början kan anpassas, servas och byggas ut efter dina behov genom att byta ut centralutrustning eller vissa delar. Hör med oss så berättar vi mer.

Högsta kvalitet på våra inbrottslarm

På Sectragon garanterar vi den bästa kvaliteten på samtliga inbrottslarm. Vi samarbetar enbart med erkända aktörer på marknaden – aktörer som är kända för att tillverka anpassade och certifierade larm med bra fabrikat och rätt komponenter. De olika larmen kan skräddarsys och komma i olika omfattningsgrad och storlek. Vi guidar dig rätt från början utifrån ditt företags lokaler, var larmet ska installeras och vem som har åtkomst till det. Sectragon hjälper dig och ditt företag eller din fastighet att bli säkrare, helt enligt ditt koncept!

Få ett offertförslag

Service, säkerhet och montering

Har du frågor om larm kan du kontakta oss via kontaktformuläret, vi återkommer alltid samma dag.

Ett inbrott för ett företag kan i väldigt många fall innebära förlust av stora värden, arbeten som går förlorade, driftstopp som orsakar ekonomiska konsekvenser och en stor ökad administration. I vissa fall kan det innebära fara och risk för anställda och personal i verksamheten. I många fall fungerar inbrottslarm som ett trygghetsskapande verktyg.

Inbrottslarm med larmklasser att välja på 

Beroende på vad ni har för verksamhet och lokaler kan det finnas försäkringskrav som ställer upp vissa riktlinjer på vilken klass ni behöver ha på ert tekniska och mekaniska inbrottsskydd. Detta definieras i olika fyra olika larmklasser där 1 är lägst och 4 är högst. Det mest normala är att dimensionera systemen för larmklass 1 respektive 2. De olika larmklasserna definierar hur systemen projekteras, dimensioneras, utförs, vem som utför och ställer upp tydliga krav på dokumentation.

Vi tittar alltid på lokalerna vi ska arbeta i inför projektstart. En certifierad behörig ingenjör för inbrottslarm från oss involveras alltid i projekten för att säkerställa korrekt leverans. Sedan kommer vi med förslag på hur vi ska tänka gällande just ert system. Kanske har ni personal som inte vill hantera larmsystemet manuellt utan ha det helt automatiserat vid låsning av ytterdörr vid dagens slut? Kanske finns det fönster ni önskar att ha larmade dygnet runt? Ska det vara kopplat till en larmcentral? Vi hjälper er med att dimensionera och bygga just ert koncept efter de riktlinjer och regler som gäller och är mer än gärna ert bollplank i detta.

Hör av dig till oss nedan så återkommer vi till dig. Alltid samma dag!

Kontakta oss