Blogg

Kamerabevakning – Behöver vi ansöka om tillstånd?

Är ni en fastighetsägare, förvaltare, företag eller kommun som ställer er frågan om just er övervakning är tillståndspliktig? Varmt välkommen - vi reder ut frågan!

Som fastighetsägare eller företag vill man gärna ha kontroll på sina fastigheter. Både som stor och liten aktör finns ofta detta intresse. Oavsett vilken typ verksamhet ni bedriver eller vilka fastigheter ni som fastighetsägare har i ert bestånd är kameraövervakning ofta ett mycket populärt och effektivt verktyg till att få just kontroll och ökad trygghet i era lokaler och fastigheter. Samtidigt som det är väldigt enkelt att använda kamerabevakning idag som privat aktör finns det tydliga regelverk som ska följas. Nedan kommer jag försöka reda ut vad som gäller för just er. Varmt välkommen!

När man innan 20:e juni 2018 skulle installera kamerabevakning som rörde områden till allmänheten hade tillträde var man tvungen att ansöka om tillstånd oavsett om man själv var mark- eller fastighetsägare. Det var till och med så hårt skrivet i föregående lagstiftning att man inte fick montera kameror som inte var i bruk (som attrapper) utan tillståndskravet avsåg ’’montage av övervakningskamera’’. Idag är det annorlunda när kameraövervakning styrs genom Kamerabevakningslagen (2018:1200) och GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. Lagstiftaren har intagit en mer praktisk syn på frågan och nu läggs all vikt för privata aktörer (de flesta) vid hur ni bedriver er kamerabevakning.

Kamerabevakning fotbollsarena

Att idag bedriva kamerabevakning kräver tydliga riktlinjer, en kvalitetsmedveten leverantör som är väl införstådd i lagstiftningen, en god infrastruktur för cybersäkerhet och en del andra komponenter. En missuppfattning vi ofta möter hos olika typer av fastighetsägare är att ’’dessa regler inte gäller oss’’ eller att ’’det bara är formalia’’ och så är inte fallet. Reglerna gäller för alla som bedriver kamerabevakning men det finns viss kamerabevakning som är tillståndspliktig och det gör att de flesta aktörerna slipper att ansöka om tillstånd. Detta är den stora skillnaden kontra den föregående lagstiftningen och har förenklat för privata företag och aktörer att använda kamerabevakning.

Så för att besvara frågan ni har – behöver vi ansöka om tillstånd för kamerabevakning eller inte? Svaret blir att det beror på vilken typ av fastighetsägare ni är eller vilken verksamhet ni bedriver. Äger ni logistiklokaler och önskar bevaka stängsellinjen samt produktionsgolvet? Nej, inget tillstånd krävs. Ni behöver därmed riktlinjer och bedriva er övervakning i linje med gällande lagstiftning. Är ni däremot ett företag som bedriver s.k. offentlig verksamhet, exempelvis sjukhusverksamhet? Då krävs tillstånd avseende kamerabevakningen. Tillståndsprocessen handläggs idag av Datainspektionen istället för Länsstyrelsen som hade handläggningen av dessa tidigare. Ni kan läsa mer om detta på datainspektionens hemsida här!

Det innebär att vissa privata aktörer som bedriver offentlig verksamhet (verksamhet som offentligheten har rätt att ta del utav, ofta samhällsnyttiga funktioner) omfattas av tillståndskravet och ska få sin kamerabevakning godkänd av Datainspektione innan denna tas i bruk. Dock får samtliga kameror och utrustning monteras innan tillstånd har getts (till skillnad mot tidigare lagstiftning). Övriga privata aktörer som inte bedriver offentlig verksamhet faller inte under samma tillståndsplikt. Att reda ut exakt vad som gäller för er är omöjligt att svara på i denna text då det är en hel del olika omständigheter att ta hänsyn till, bedömningar att göra och frågor att ställa.

För offentliga aktörer, såsom kommuner, stat, landsting och liknande ser tillståndsplikten helt annorlunda ut och den är än mer strikt. Det är ett område i sig och kommer behandlas här under ett enskilt avsnitt i framtiden.

Vi har handlagt tillståndsansökningar åt fastighetsbolag, myndigheter, en rad kommuner, kollektivtrafiken och andra stora företag tidigare och har på området mycket hög kompetens. Dessutom har vi interna styrdokument, rutiner, checklistor och mycket annat som krävs för att bedriva er kamerabevakning i enlighet med gällande lagstiftning. Önskar ni komma i kontakt med oss gällande dessa frågor så kontakta oss genom formuläret eller på mina kontaktuppgifter nedan. Vi har en certifierad behörig ingenjör för kamerabevakning som kommer kunna vägleda er i dessa frågor.

Läs mer om våra tjänster för kamerabevakning här!