Nyheter

Sectragon tecknar avtal för nytt säkerhetssystem till Hovrätten i Malmö

Sectragon får ny order av integrerat säkerhetssystem till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Prestigeordern är ett kvitto på god kvalitet i tidigare leveranser åt Domstolsverket för deras säkerhetssystem till bland annat Varbergs tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, Kammarrätten i Stockholm och Förvaltningsrätten i Stockholm.

Leveransen påbörjas 20-03-05 och produktionstiden beräknas till 4 månader.