Nyheter

Sectragon certifieras för ISO 9001 och ISO 14001

Certifieringsprocessen för Sectragon AB är nu igång och processen beräknas vara helt klart i februari 2020

Sectragon strävar mot att vara säkerhetsbranschens mest kvalitetsmedvetna leverantör och har tidigare haft ett stort fokus på sitt kvalitetsarbete genom externa utbildningar, interna rutiner och stor kompetens hos internt kvalitetsansvariga personer.

Nu certifierar vi ledningssystemen för bolaget Sectragon AB för ISO-konformitet mot 9001 respektive 140001 för kvalitet- och miljö för att uppfylla våra beställares kravbilder och uppvisa hög kvalitet i våra leveranser.