referensprojekt

Nacka Forum

Sectragon har tillsammans med Nacka kommun, Polismyndigheten, och SL levererat ny kamerabevakningsanläggning till omslutande och offentliga ytor vid Nacka Forum

Affärsområde

Kamerabevakning

Plats

Stockholm

Beställare

Nacka kommun

Ny kamerabevakning till Nacka Forum Sectragon har tillsammans med Nacka kommun, Polismyndigheten, och SL levererat ny kamerabevakningsanläggning till omslutande och offentliga ytor vid Nacka

Nacka kommun satsar på trygghetsskapande kamerabevakning för att minska risk för rån, misshandel, droghandel och öka den allmänna tryggheten i Nacka Forum.

Otrygga miljöer innebär dåliga affärer. Det är inga nyheter för landets fastighetsägare. Sectragon bistår därför Nacka kommun i att säkra upp de offentliga ytorna runtomkring Nacka Forum för att i förebyggande syfte skapa en säker miljö nackaborna vill röra sig i. Projektet utfördes tillsammans med nationellt ansvariga personer från Polismyndigheten och tekniskt ansvariga från SL. Projektet var efterlängtat av Nacka kommun. Om projektet säger kommunalråd Nacka kommun och kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) följande:

Sedan Stefan Löfven tog över har var femte polis försvunnit från Nacka. När staten inte tar sitt ansvar måste vi säkerställa att nackaborna känner sig trygga. Därför blir Nacka först i Sverige, parallellt med Malmö, med att ha kameraövervakning på allmän plats.

Sectragon har bistått i all planering och samordning med involverade parter, hanterat all tillståndsansökning för kamerabevakningen, tagit fram hela projekteringen och utfört samtliga installationer.

Vi tackar Nacka kommun, Polismyndigheten och SL för ett professionellt och roligt samarbete. Ni kan läsa mer om projektet bland annat på nedan länkar: