referensprojekt

Kista Torn 1 & Torn 2

Nytt, omfattande, kamerabevakningssystem till Stockholms högsta bostadshus Kista Torn samt garage som nominerades till årets bygge 2017.

Affärsområde

Kamerabevakning

Plats

Stockholm

Beställare

Brf Kista Torn 1 & 2

Kameraövervakning till Brf Kista Torn 1 och Torn 2. Nytt, omfattande, kamerabevakningssystem till Stockholms högsta bostadshus Kista Torn samt garage som nominerades till årets

När Brf Kista Torn 1 och Torn 2 skulle upphandla nytt kamerabevakningssystem togs flertalet leverantörer in och intervjuades inför projektet. Utförandet var komplext med installationer på 36 våningar i Stockholms högsta bostadshus där kameror skulle monteras hela vägen från garaget upp till högsta våningen.

Ett mycket stort antal kameror monterades, driftsattes och dokumenterades av Sectragons duktiga tekniker och projektledare. Hela spridningsnätet mättes in, certifierades och dokumenterades av utbildad nätverkstekniker. Hela plattformen är av fabrikat Milestone och det finns därmed utbyggnadsmöjligheter för beställaren att bygga vidare med funktioner på plattformen om man så skulle önska framgent.

Vi tackar Kista Torn 1 och Torn 2 för ett mycket trevligt och roligt projekt där stort engagemang visades under hela projekttiden.