referensprojekt

Friskväderstorget 2-8

Bostadsbolaget i Göteborg har anlitat Sectragon för att byta ut passersystem, porttelefoni och tvättbokningssystem för Friskväderstorget 2-8.

Affärsområde

passersystem och tvättbokning, Porttelefoni

Plats

Norra Biskopsgården, Göteborg

Beställare

Norra Djurgårdsstaden

Nytt passer- och porttelefonisystem till Friskväderstorget 2-8. Bostadsbolaget i Göteborg har anlitat Sectragon för att byta ut passersystem, porttelefoni och tvättbokningssystem för Friskväderstorget 2-8.

Efter blixtnedslag, skadegörelse och flera års levnadstid var det föregående systemet minst sagt välmotiverat att byta ut då det inte fungerade. Bostadsbolaget i Göteborg anlitade Sectragon för projektering av nytt system, borttagning av befintligt system, installation av nya system från Aptus, ny elektronisk låsning, specialtillverkning av fästen för entrépartierna i metall och registrering av hela den nya anläggningen.

Projektet omfattande totalt 700 boendekunder spritt över 280 lägenheter där samtliga kunder skulle ha egna taggar och individuella behörigheter beroende på vilken adress de bor på. Det innebar med andra ord en hel del dokumentation och struktur kring hur denna distribution och uppsättning av taggar skulle göras.

Systemet bestod helt av material från Aptus. Databasen integrerades i Bostadsbolaget centrala SQL för Aptussystem. Produktionstiden för entreprenaden var 2 månader.