Nyheter

Ny order av integrerat säkerhetssystem till Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Sectragon och Domstolsverket har tecknat avtal för utförande av nytt säkerhetssystem till Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Sectragon och Domstolsverket fortsätter sitt samarbete och tecknar avtal för utförande av nytt integrerat säkerhetssytem till Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Beräknad projektstart är i april 2020 och ordern är ett kvitto på Sectragons tekniska kompetens då domstolar är bland de mest komplexa säkerhetsanläggningarna man bygger i landet med signalutbyten mot domstolsteknik, telefonisystem, kameraövervakningssystem, reservkraftsanläggningar och en hel del andra särskilda funktioner.

Tidigare har Sectragon utfört säkerhetssystem till flertalet domstolar, bland annat Eksjö tingsrätt, Varbergs tingsrätt, Förvaltningsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm m.fl.