referensprojekt

Varbergs Tingsrätt

Sectragon har levererat nytt säkerhetssystem till Varbergs tingsrätt bestående av passersystem, inbrottslarm, överfallslarm, kamerabevakning signalutbyte mot teknik- och telefonisystem

Affärsområde

Integrerade säkerhetssystem

Plats

Varberg

Beställare

Domstolsverket

Nytt säkerhetssystem till Varbergs tingsrätt. Sectragon har levererat nytt säkerhetssystem till Varbergs tingsrätt bestående av passersystem, inbrottslarm, överfallslarm, kamerabevakning signalutbyte mot teknik- och telefonisystem

Domstolsverket har stora krav på att garantera säkerheten för alla besökande och arbetande i sina lokaler. Därav är dem en av de mest kompetenta, erfarna och kunniga beställare av säkerhetsteknik vi har i landet och därför är vi glada att ha fått fortsatt förtroende att arbeta på ännu en domstol.

Att arbeta med beställare som har stort engagemang, intresse och kunskap gör att leverantören pressas till att alltid leverera på topp. Domstolar är bland dem mest komplexa säkerhets- och teleanläggningarna som byggs i Sverige och det är enbart en handfull leverantörer som lever upp till kraven som är uppställda.

Till Varbergs tingsrätt levererade Sectragon ett integrerat säkerhetssystem av fabrikat Vanderbilt Omnis 2010. I det integrerade systemet ingår inbrottslarm, vattenlarm, fuktlarm, överfallslarm, passersystem och kamerabevakning.

Projektet innefattade samtlig projektering, programmering, projektledning, utförande, avprovning och upprättande av handlingar. Arbetena bestod av utförande av inbrottslarm, passersystem, överfallslarm, vattenlarm, temperaturlarm, styrningar mot dörröppnare och dörrautomatik, elektriska lås, garageportar, telefonisystem, domstolsteknik/presentationsteknik och utförande av slussfunktioner.

Varbergs tingsrätt var ett projekt som Sectragon tog sig an med glädje då det innefattade flera av huvudbenen inbrottslarm, kamerabevakning passersystem och överfallslarm. Sectragon försöker för samtliga stora myndighets- och företagskunder förklara fördelarna med att använda helintregrerade säkerhetssystem då det tar bort en hel del hantering, ställer lägre krav på användaren och höjer säkerheten avsevärt. Framförallt behöver användaren enbart arbeta i ett gränssnitt och i ett system. I annat fall får användaren en anläggning för inbrottslarm, kamerabevakning, överfallslarm och porttelefoni separerat från varandra och får därmed flertalet gränssnitt att arbeta i.

Produktionstiden för entreprenaden blev totalt 10 månader och Sectragon har tecknat ett 5-årigt serviceåtagande för att driva anläggningen.