referensprojekt

Gamla Riksdagshuset

Nytt säkerhetssystem till den anrika kulturminnesfastigheten Gamla riksdagshuset beläget på Riddarholmen i Stockholm som inhyser Kammarrätten som hyresgäst.

Affärsområde

Integrerade säkerhetssystem

Plats

Riddarholmen i Stockholm

Beställare

Domstolsverket

Sectragon säkrar anrika fastigheten Gamla riksdagshuset. Nytt säkerhetssystem till den anrika kulturminnesfastigheten Gamla riksdagshuset beläget på Riddarholmen i Stockholm som inhyser Kammarrätten som hyresgäst.

Att göra nya installationer i en fastighet av mycket högt kulturellt värde kräver stora utmaningar som inte reguljära fastigheter ställer upp. Det mesta som skall göras blir därför speciallösningar som inte är annars vedertagna och det ställer stora krav på oss som leverantör.

I fallet Gamla riksdagshuset samordnas samtliga våra installationer och utföranden med antikvarie från Statens fastighetsverk som är fastighetsägare för att dessa skulle utföras korrekt. Det krävde stor lyhördhet från våra projektledare och tekniker som i varje moment behövde ta hänsyn till den antikvariska utmaningen som fastigheten ställde upp.

Ett nytt integrerat säkerhetssystem bestående av inbrottslarm, passersystem, vattenlarm, temperaturlarm, överfallslarm, kamerabevakning och signalutbyten med telefonisystem och domstolspresentationsteknik utfördes på Gamla riksdagshuset med Kammarrätten som brukare och systemägare.

Produktionstiden för projektet var 12 månader.