referensprojekt

Förvaltningsrätten i Stockholm

Sectragon fick det stora förtroendet att leverera ett helintegrerat säkerhetssystem till Förvaltningsrätten i Stockholm efter en tuff utvärderingsprocess där kvalitet, kompetens och serviceerbjudande bedömdes och poängsattes.

Affärsområde

Integrerade säkerhetssystem

Plats

Stockholm

Beställare

Domstolsverket

Nytt säkerhetssystem till landets största domstol Sectragon fick det stora förtroendet att leverera ett helintegrerat säkerhetssystem till Förvaltningsrätten i Stockholm efter en tuff utvärderingsprocess

Domstolar i Sverige står under stora säkerhetskrav och Domstolsverket är en av de beställare i landet som ställer absolut högst krav på sina anläggningar och leverantörer.

Fastigheterna kräver mycket komplexa säkerhetsanläggningar då olika system byter signaler med varandra genom definierade funktionskedjor för olika larmtyper och händelser. Kamerabevakningen projekteras och utförs efter hur inbrottslarmet och passersystemet är projekterat. Överfallslarmen placeras med stor omsorg ut efter hur arbetsflödena ser ut och var en eventuell incident skulle kunna inträffa. Det finns med andra ord ett samordnat och systematiskt tänk gällande hur anläggningarna struktureras upp.

Ett nytt helintegrerat säkerhetssystem bestående av inbrottslarm, passersystem och överfallslarm levererades till Förvaltningsrätten i Stockholm av Sectragon av fabrikat Vanderbilt Omnis 2010. Projektet innefattade samtlig projektering, programmering, projektledning, utförande, avprovning och upprättande av handlingar. Arbetena bestod av utförande av inbrottslarm, passersystem, överfallslarm, vattenlarm, temperaturlarm, styrningar mot dörröppnare och dörrautomatik, elektriska lås, garageportar, telefonisystem, domstolsteknik/presentationsteknik och utförande av slussfunktioner.

Förvaltningsrätten i Stockholm var ett projekt som Sectragon tog sig an med glädje då det innefattade flera av huvudbenen inbrottslarm, passersystem och överfallslarm. Sectragon försöker för samtliga stora myndighets- och företagskunder förklara fördelarna med att använda helintregrerade säkerhetssystem då det tar bort en hel del hantering, ställer lägre krav på användaren och höjer säkerheten avsevärt. Framförallt behöver användaren enbart arbeta i ett gränssnitt och i ett system. I annat fall får användaren en anläggning för inbrottslarm, kamerabevakning, överfallslarm och porttelefoni separerat från varandra och får därmed flertalet gränssnitt att arbeta i.

Produktionstiden för entreprenaden blev totalt 10 månader och Sectragon har tecknat ett 5-årigt serviceåtagande för att driva anläggningen.