Nyheter

Nytt ramavtal med HSB norra Stor-Stockholm

HSB norra Stor-Stockholm har efter en upphandlingsprocess valt att ingå ramavtal med Sectragon avseende passersystem, porttelefoni, inbrottslarm, lås och kamerabevakning. Ramavtalet täcker 100-tals bostadsrättsföreningar och fastigheter. Vi ser med stor spänning fram emot att inleda samarbete med HSB!